Biblioteka Główna

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ UTH RADOM

STANOWISKO: młodszy bibliotekarz

MIEJSCE PRACY: Oddział Informacji Naukowej w Bibliotece UTH Radom

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: pełny wymiar (praca zmianowa)

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: do 31 grudnia 2020 r.

 

 WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunkowe – bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, studia archiwistyczne lub historia ze specjalizacją archiwalną lub studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwo, informacja naukowa lub archiwistyki
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie
 • znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office / MS Office 365) i urządzeń biurowych
 • umiejętność poszukiwania i selekcji informacji w oparciu o zasoby tradycyjne i elektroniczne
 • dyspozycyjność (praca zmianowa od poniedziałku do piątku, jedna zmiana w soboty)
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i wysoka kultura osobista
 • bardzo dobra organizacja pracy, w tym sprawna i szybka realizacja powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność, skrupulatność,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • gotowość do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych oraz do ewentualnej zmiany stanowiska w ramach pracy w Bibliotece

DODATKOWYM ATUTEM BĘDĄ:

 • doświadczenie w pracy w bibliotece
 • znajomość przepisów katalogowania
 • wiedza i umiejętności w zakresie informatyki

 OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu – umowa o pracę
 • dogodne warunki do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • pracę w przyjaznej atmosferze, którą tworzy wykwalifikowany zespół pracowników

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • curriculum vitae
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

FORMA SKŁADANIA OFERT:

 • dokumenty należy przesłać na adres:bibl@uthrad.pl
 • w tytule wiadomości należy wpisać „PRACA”

Biblioteka Główna UTH Radom zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami składającymi zgłoszenia.