Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Antona Ushakova

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż. Antona Ushakova

nt. : „Analiza mechanizmów bezpieczeństwa funkcjonowania korytarza transsyberyjskiego do krajów UE

wykonana pod opieką promotora : prof.dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika i promotora pomocniczego dr. hab. inż. Waldemara Nowakowskiego, której obrona wyznaczona jest na dzień 30.07.2020 roku

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.