Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Dariusza Stanisławka

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Mechanicznego UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż. Dariusza Stanisławka

nt. : „Badania i ocena odporności renowacyjnych powłok lakierniczych nadwozi samochodowych na zarysowanie, ścieranie oraz erozję

wykonana pod opieką promotora prof. dr hab. inż. Danuty Kotnarowskiej, której obrona wyznaczona jest na dzień 14.07.2020 roku

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00, w soboty w godz. 9.00-14.30.