Biblioteka Główna

Journal Citation Reports (edycja 2020)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports z wartościami wskaźnika Impact Factor.

Najnowsza lista obejmuje dane za rok 2019 i obejmuje 12 171 tytułów czasopism z 236 dyscyplin i 83 krajów. Wśród polskich czasopism na liście znajdują się 143 tytuły: 134 w edycji Science (wzrost o 1 tytuł) oraz 9 w edycji Social Science (wzrost o 1 tytuł).

Informacje na temat Journal Citation Reports na stronie Clarivate Analytics

Journal Citation Reports (JCR) – ranking cytowalności czasopism tworzony przez firmę Clarivate Analytics (dawnej Thomson Reuters) na platformie Web of Science. JCR zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zbiera i zestawia liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.

Journal Citation Reports zawiera:

  • czasopisma najczęściej cytowane w danej dziedzinie,
  • czasopisma najbardziej popularne w danej dziedzinie,
  • czasopisma mające największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
  • czasopisma publikujące najwięcej artykułów z danej dziedziny,
  • dane do porównań dotyczące kategorii tematycznych.

Baza Journal Citation Reports jest dostępna we wszystkich polskich uczelniach i instytutach badawczych, które przystąpiły do programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Baza wydawana jest raz do roku (w czerwcu lub lipcu) i zawiera dane dotyczące publikacji z roku poprzedniego. W przejrzysty sposób pokazuje relacje między cytującymi i cytowanymi czasopismami.