Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Emila Sadowskiego

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż. Emila Sadowskiego

pt. : „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie układów sterowania ruchem kolejowym”

wykonana pod opieką promotora: dr hab. inż. Romana Pniewskiego, prof. nadzw. i promotora pomocniczego dr inż. Rafała Kowalika.

Obrona wyznaczona jest na dzień 2 czerwca 2021 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00