Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Tomasza Ryby

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Mechanicznego UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż. Tomasza Ryby

pt. : „Metodyka badań urządzenia do kontroli napięcia i zużycia taśm gumowych w przenośnikach”

wykonana pod opieką promotora: dr hab. inż. Mirosława Ruckiego, prof. UTH, i promotora pomocniczego dr Inż. Zbigniewa Siemiątkowskiego, prof. UTH.

Obrona wyznaczona jest na dzień 15 kwietnia 2021 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00