Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Dariusza Marka Lesickiego

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr Dariusza Marka Lesickiego

pt. : „Specjalne strefy ekonomiczne a rozwój regionów w Polsce na przykładzie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

wykonana pod opieką promotora: dr hab. inż. Krzysztofa Witkowskiego, prof. UZ

Obrona wyznaczona jest na dzień 15 kwietnia 2021 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00