Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Joanny Kality-Żukowskiej

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr Joanny Kality-Żukowskiej

pt.: „Implementacja teorii dynamiki gospodarczej Michała Kaleckiego do oceny cykliczności rozwoju polskiej gospodarki po 1990 roku”

wykonana pod opieką promotora: dr. hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH i promotora pomocniczego dr Marzeny Sobol.

Obrona wyznaczona jest na dzień 4 marca 2021 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00