Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Konrada Rojka

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr Konrada Rojka

pt. „Zmiany międzynarodowej konkurencyjności gospodarek Polski i Niemiec po wejściu Polski do Unii Europejskiej”

wykonana pod opieką:

promotor dr hab. inż. Anna Mężyk

promotor pomocniczy dr Izabela Młynarzewska-Borowiec

Obrona wyznaczona jest na dzień 8 grudnia 2022 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00