Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Małgorzaty Alicji Kozłowskiej

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr Małgorzaty Alicji Kozłowskiej

pt. : „Efekty ekonomiczne realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu w Unii Europejskiej”

wykonana pod opieką promotora dr hab. inż. Annę Mężyk, prof. UTH i promotora pomocniczego dr. inż. Przemysława Misiurskiego 

Obrona wyznaczona jest na dzień 9 czerwca 2022 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00.