Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr. inż. Karola Musiałka

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Mechanicznego UTH Radom

rozprawa doktorska mgr. inż. Karola Musiałka

pt. : „Sprzęgło hydrauliczne z magnetoreologiczną cieczą roboczą i wirującym polem magnetycznym”

wykonana pod opieką promotora prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kęsy  i promotora pomocniczego dr Anety Mikulskiej.

Obrona wyznaczona jest na dzień 9 czerwca 2022 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00