Biblioteka Główna

Rozprawy doktorskie

Do Biblioteki Głównej zostały przekazane rozprawy doktorskie z:

Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom

  •  rozprawa doktorska mgr inż. Bogdana Perki nt. : „Metoda oceny wpływu temperatury na rezystancję przewodów elektrycznych” wykonana pod opieką promotora : dr hab. inż. Dionizego Saniawy, prof. UTH i promotora pomocniczego dr. inż. Andrzeja Szafrańca
  • rozprawa doktorska mgr inż. Marty Żurek- Mortka nt. : „Integracja stacji szybkiego ładowania pojazdów samochodowych z systemem elektroenergetycznym” wykonana pod opieką promotora : dr hab. inż. Jerzego R. Szymańskiego, prof. UTH.

Wydziału Ekonomii i Finansów

  • rozprawa doktorska mgr Anny Pająk nt. :Determinanty lokalizacji przemysłów Kreatywnych w Polscewykonana pod opieką promotora : dr hab. Wiesława Macierzyńskiego, prof. UTH i promotora pomocniczego dr. Anety Kosztowniak.

Wydziału Sztuki

  •  rozprawa doktorska mgr Joanny Tokarczyk-Żmurkow nt. : „Relacja światła i materii jako środek kreowania obrazu  wielowymiarowego” wykonana pod opieką promotora : dr hab. Tomasza Bukowskiego, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
  • rozprawa doktorska mgr Wojciecha Pilarskiego nt. : „Obrazowanie graficzne rytmu ataktycznego” wykonana pod opieką promotora : prof. dr hab. Andrzeja Markiewicza.
  • rozprawa doktorska mgr Mirosława Rymar nt. : „Symbol i znak w moich plakatach” wykonana pod opieką promotora : prof. dr hab. Andrzeja Markiewicza i promotora pomocniczego dr. hab. Michała Kurkowskiego.