Biblioteka Główna

Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej w okresie od 30 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku

Szanowni Czytelnicy,

na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy”.

 Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu wznawia działalność.