Biblioteka Główna

Szkolenia Web of Science Group – kwiecień 2020

Szkolenia online z zasobów WoS dla naukowców

W imieniu firmy Clarivate Analytics zapraszamy na serię bezpłatnych prezentacji internetowych Research. Smarter. Research oraz na kolejne internetowe webinaria (prowadzone w języku polskim) z korzystania z zasobów Web of Science

W kwietniu reprezentanci Clarivate Analytics oferują następujące szkolenia:

28 kwietnia 2020, godz. 10:00-10:45 CET
Polski schemat kategorii i inne nowości w InCites Benchmarking & Analytics i w Journal Citation Reports
Sprawdź zastosowanie nowo wprowadzonego schematu polskich kategorii tematycznych w InCites Benchmarking & Analytics, opracowanego we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictw Wyższego. Sesja przedstawi także unifikację nazw wydawców i nowy raport dla instytucji, a także zmiany w profilach czasopism w JCR.
Zarejestruj się ➞

29 kwietnia 2020, godz. 10:00-10:45 CET
Odkryj ujednolicone dane w Web of Science
Odkryj znaczenie ujednoliconych nazw instytucji w Web of Science i inne cechy unifikacji danych z bazy wokół nazwisk autorów, organizacji finansujących, czy wydawców, wykorzystywanych w innych aplikacjach.
Zarejestruj się ➞

20 kwietnia 2020, godz. 11:00-11:45 CET
Poznaj swoją dziedzinę badawczą dzięki Web of Science i odkrywaj więcej
Od znalezienia odpowiednich badań w swojej dziedzinie po pomocny przewodnik po czasopismach naukowych, które mają znaczenie. Dołącz do naszych ekspertów, którzy dzielą się kluczowymi wskazówkami, aby pomóc Ci w Twoich badaniach.
Zarejestruj się ➞

Akademia Web of Science i InCites

Tworzenie profilu Publons i integracja z Web of Science ➞

23 kwietnia 2020, godz. 10:00-11:00 CET
Zarejestruj się

27 kwietnia 2020, godz. 13:00-14:00 CET
Zarejestruj się

Dowiedz się jak:
stworzyć i budować swój profil autora i recenzenta, znaleźć badaczy i recenzentów z poszczególnych obszarów badań, czasopism, instytucji lub krajów, poznać społeczność naukową i Akademię Publons wspierającą Cię w Twojej karierze naukowej i recenzenckiej.

Web of Science wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych ➞

24 kwietnia 2020, godz. 10:00-11:00 CET
Zarejestruj się

28 kwietnia 2020, godz. 13:00-14:00 CET
Zarejestruj się

Dowiedz się jak:
wyszukać cytowane źródła, znaleźć warianty cytowań,
sprawdzić jakie źródła spoza Web of Science mają cytowania na platformie.

Wyszukiwanie zaawansowane na Web of Science ➞

21 kwietnia 2020, godz. 11:00-11:45 CET
Zarejestruj się

23 kwietnia 2020, godz. 14:00-14:45 CET
Zarejestruj się

Dowiedz się jak:
Jak budować złożone kwerendy dla uzyskania właściwych rezultatów, co daję wyszukiwanie zaawansowane i jakie dodatkowe pola oferuje, jak łączyć kwerendy z historii wyszukiwań.

Można także skorzystać z kalendarza szkoleń i zarejestrować się na wybraną sesję.
Po rejestracji otrzymacie Państwo email-zaproszenie z linkiem do spotkania wraz z instrukcjami. Liczba uczestników jednej sesji ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!