Biblioteka Główna

Szkolenia Web of Science Group – maj 2020

Szkolenia online z zasobów WoS dla naukowców

Biblioteka Główna w imieniu Firmy Clarivate Analytics zaprasza na serię bezpłatnych szkoleń w języku polskim z zakresu obsługi platformy Web of Science i InCites na platformie WebEx:

Poniżej znajdziecie Państwo plan szkoleń na nadchodzące tygodnie wraz z linkami do rejestracji.
Po rejestracji otrzymacie Państwo e-mail, zawierający link do spotkania i instrukcje.

 Być zorganizowanym. Usprawnić wydajność.
Odkrywać mądrze.

Zarejestruj się

 Skorzystajcie z dostępnych możliwości na każdym etapie swojej podróży badawczej dzięki bezpłatnym poradom i wskazówkom ekspertów.

Akademia Web of Science I InCites

Czasopisma wschodzące z Emerging Source Citation Index – selekcja, wpływ i znaczenie.

20 maja 2020, godz. 11:00-11:45 CET
Zarejestruj się

28 maja 2020, godz. 11:00-11:45 CET
Zarejestruj się

Indeks czasopism wschodzących Emerging Source Citation Indeks odgrywa coraz bardziej istotną rolę nie tylko dla kolekcji Web of Science, ale również dla społeczności autorów badaczy i wydawców.

Dowiedz się:

  •  jakie są kryteria wyboru czasopism do Web of Science,
  •  jak oceniane są publikacje w czasopismach wschodzących,
  •  jaką rolę i znaczenie mają czasopisma z indeksu ESCI.

Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?

19 maja 2020, godz. 13:00-14:00 CET
Zarejestruj się

25 maja 2020, godz. 10:00-11:00 CET
Zarejestruj się

Dowiedz się, jak zgłosić poprawki do rekordów Web of Science i usunąć warianty cytowań, co może istotnie wpłynąć na wartość indeksu h dla autora.

Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy?

19 maja 2020, godz. 10:00-11:00 CET
Zarejestruj się

25 maja 2020, godz. 13:00-14:00 CET
Zarejestruj się

Poznaj wskazówki ułatwiające wyszukiwanie i porównanie czasopism, do których warto zgłosić publikacje.

Spełnij wymagania grantodawców wykorzystując nowe dane o otwartym dostępie w Journal Citation Reports

Dowiedz się więcej