Biblioteka Główna

Udział Biblioteki podczas Dnia Otwartego na WPiA

Szanowni Państwo.

13 kwietnia br. pracownicy Biblioteki Głównej UTH aktywnie uczestniczyli w  Dniu Otwartym  zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji UTHRad. Podczas wydarzenia Biblioteka zaprezentowała kilkanaście pozycji z zakresu prawa i administracji dostępnych w  swoich zbiorach. Została także wylosowana laureatka konkursu z zakresu wiedzy na temat historii biblioteki, której jeszcze raz serdecznie gratulujemy!