Biblioteka Główna

Dostęp do nowej bazy na platformie EBSCOhost

 

 Biblioteka Uniwersytecka informuje, że nasza uczelnia wykupiła prenumeratę rocznego dostępu do nowej elektronicznej baz danych na platformie EBSCOhost.

Zachęcamy do korzystania z bazy Education Source Ultimate (EBSCO), która stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją.

Zawiera ona pełne teksty blisko:

 • 2,5 tys. czasopism
 • ponad 500 monografii i książek
 • raporty
 • roczniki statystyczne
 • testy edukacyjne
 • materiały konferencyjne

 Baza ta to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym.

Tematy

 • Edukacja dorosłych kariera i kształcenie zawodowe
 • Ocena i ewaluacja
 • Edukacja ustawiczna
 • Niepełnosprawność i edukacja uzdolnionych
 • Zarządzanie oświatą
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Szkolnictwo wyższe
 • Historia edukacji
 • Informacje i technologie
 • Język i językoznawstwo
 • Standardy alfabetyzacji
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja wielokulturowa/etniczna
 • Edukacja muzyczna
 • Czytanie i komunikacja
 • Administracja szkolna
 • Edukacja naukowa
 • Edukacja specjalna
 • Ocena nauczyciela
 • Nauczyciele i kształcenie nauczycieli
 • Metody nauczania
 • Edukacja miejska

Education Source Ultimate to największa na świecie i najbardziej wszechstronna pełnotekstowa baza danych badawczych przeznaczona dla studentów edukacji, badaczy, specjalistów i decydentów. Zasoby koncentrują się na wszystkich poziomach edukacji i obejmują specjalizacje edukacyjne, począwszy od oceny edukacyjnej i etyki edukacyjnej po technologię edukacyjną, alfabetyzację, metodologię badań i więcej.

Lista tytułów dostępnych w bazie: Education Source Ultimate  – excel