Biblioteka Główna

Dostęp do nowych baz na platformie EBSCOhost

Biblioteka Główna UTH informuje, że nasza uczelnia wykupiła prenumeratę na dostęp do nowych elektronicznych baz danych na platformie EBSCOhost

CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. 

Dzięki CINAHL Ultimate użytkownicy uzyskują szybki i łatwy dostęp do najlepszych pełnotekstowych czasopism, opartych na dowodach arkuszy opieki, szybkich lekcji i nie tylko. CINAHL Ultimate zapewnia szeroki zakres treści, w tym 50 specjalności pielęgniarskich, patologię zaburzenia mowy, żywienie, leczenie ran, zdrowie ogólne i medycynę i wiele innych.

Zawartość bazy obejmuje:

  • Pełny tekst dla ponad 850 aktywnych czasopism pełnotekstowych indeksowanych w bazie danych CINAHL,
  • Indeksowanie ponad 3,700 aktywnych czasopism
  • 169 szybkich lekcji dotyczących chorób i stanu zdrowia
  • 133 karty opieki
  • 170 modeli kształcenia ustawicznego

Dodatkowe informacje oraz lista zawartości bazy dostępne są na stronie: CINAHL Ultimate

MEDLINE Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).