Biblioteka Główna

Dostęp do nowych baz

Bloomsbury Collections
Baza Bloomsbury Collections zapewnia dostęp do kolekcji ebooków z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zawiera ponad 8000 tytułów, w tym treści z najnowszych publikacji badawczych. Dostępne tematyczne kolekcje ebooków obejmują zakres chronologiczny  od 2013 roku do chwili obecnej.

De Gruyter
Wydawnictwo akademickie De Gruytera
Jako niezależny wydawca akademicki publikuje rocznie ponad 1500 książek i 16 000 artykułów w czasopismach z 30 dziedzin tematycznych. Obejmuje to ponad 200 książek i 6000 artykułów w otwartym dostępie. Oferuje także około 80 baz danych i źródeł internetowych, obejmujących niezwykle szerokie spektrum dyscyplin.

BRILL
Brill publikuje ponad 2000 książek i publikacji rocznie, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Tytuły są często zestawiane w kolekcji e-booków Brill. Brill publikuje prawie 600 tytułów czasopism – w tym 42 tytuły w pełni otwartego dostępu. Wiele czasopism Brilla jest indeksowanych przez główne serwisy abstrahujące i indeksujące, takie jak Web of Science i Scopus.

Taylor Francis
eBooki Taylor & Francis to pojedyncza platforma docelowa zawierająca e-booki z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii, medycyny, nauk humanistycznych i społecznych. Zawiera pulpit bibliotekarza, który zapewnia szybki dostęp do raportów MARC i KBART, danych o użytkowaniu, uprawnieniach i wielu innych. Badacze mają do dyspozycji jeden punkt wyszukiwania treści e-booków, wiele opcji wyszukiwania i nie tylko.