Biblioteka Główna

Dostęp testowy do nowej bazy na platformie EBSCOhost do 18.06. 2024r.

Applied Science & Technology Source to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe czy inżynierię nuklearną.

Baza zawiera ponad 1,300 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, (ponad 1,100 aktywnych pełnotekstowych czasopism jest recenzowanych naukowo, a ponad 900 czasopism dostępnych jest bez okresu karencji), monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych.  Indeksuje ponad 4.400 czasopism i publikacji specjalistycznych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, czasopism popularno-naukowych, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych.

Baza zawiera ponad 50,000 pełnotekstowych artykułów z  zakresu sztucznej inteligencji.

Baza zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy.