Biblioteka Główna

Program publikowania otwartego wydawnictwa Springer wznowiony

W związku z przyznaniem finansowania przez MNiSW na 2024 rok program publikowania otwartego wydawnictwa Springer został wznowiony
z pulą 1363 artykułów na 2024 rok. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wirtualnej Biblioteki Nauki.