Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Pauliny Mitrosz

Do Biblioteki Uniwersyteckiej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Radomskiego

rozprawa doktorska mgr inż. Pauliny Mitrosz

pt. „Wpływ sposobu żywienia zwierząt na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mlecznego
oraz jakość mikrobiologiczną i fizykochemiczną mleka surowego”

wykonana pod opieką:

promotor : prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska

promotor pomocniczy : dr inż. Krzysztof Golec

Obrona wyznaczona jest na dzień 11 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00