Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Kaczmarczyk

Do Biblioteki Uniwersyteckiej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Radomskiego

rozprawa doktorska mgr Katarzyny Kaczmarczyj

pt. „Cele polityki stabilizacyjnej państwa i ich wpływ na długookresowy wzrost gospodarczy”

wykonana pod opieką:

promotor : dr hab. Jan Bednarczyk

promotor pomocniczy : dr Marzena Sobol

Obrona wyznaczona jest na dzień 18 stycznia 2024 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00