Biblioteka Główna

Writefull – dostęp testowy dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zapraszamy do testowania narzędzia do korekty tekstów naukowych Writefull. Test jest możliwy w terminie 1-30.04.2021

Writefull został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę, dodatkowo proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny.

Writefull for Word i Writefull for Overleaf wymagają instalacji wtyczki, dostępu do internetu  i rejestracji (założenia konta na word.writefull.ai) przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni;  Writefull Revise i Writefull Cite docelowo będą dostępne przez weryfikacją adresów IP, ale obecnie działają bez ograniczeń przy użyciu przeglądarki internetowej, a linki dedykowane wyłącznie dla UTH w Radomiu są  podane w załączonym przewodniku- Writefull Institutional Trial Welcome Pack (PDF). Nie ma ograniczeń co do liczby korzystających z Writefull w tym samym czasie podczas testowego dostępu.

Ważne: załączone informacje są wyłącznie do użytku  UTH w Radomiu.

Instrukcja Writefull for Word Guide (PDF, wersja dostępna cyfrowo)

Zapraszam także do obejrzenia nagrania z webinarium, które odbyło się jesienią 2020 roku. Najbliższe webinarium live odbędzie się 1 kwietnia br., a kolejne w maju:

April 1, 2021 at 10:00 am CET – link do rejestracji.

May 11, 2021 at 12:00 pm CET – link do rejestracji.

Pod poniższymi linkami znajdują się dodatkowe przewodniki:

Writefull for Word – https://www.notion.so/writefull/Writefull-for-Word-User-Guide-12812d48afef409e96d9d8d3efdd9b4b
Writefull for Overleaf – https://www.notion.so/writefull/Writefull-for-Overleaf-User-Guide-c436f00a62ff441b8f2b922878e38025
 Writefull Revise – https://www.notion.so/writefull/Writefull-Revise-User-Guide-b20b77418f5f40418bd3ff20ee6a2cd4

Writefull Institutional Trial Welcome Pack for University of Technology and Humanities of Radom

Guide – Writefull for Word