Biblioteka Główna

Zaproszenie na wystawę

Służba bhp jest wyspecjalizowaną komórką zajmującą się organizowaniem organizowania bezpieczeństwa pracy. Funkcjonowanie służby bhp w Polsce oficjalnie usankcjonowano w 1953 roku, a więc dokładnie 70 lat temu. Ten okres wydaje się wystarczająco długi, aby móc mówić o historii. Zadaniami służby są między innymi profilaktyka i wsparcie pracodawców w zakresie doskonalenia warunków pracy, ich kontrola oraz doradztwo. Zmiana rozumienia kategorii bhp w czasie jest wyraźne widoczna: tradycyjne rozumienie jest zastępowane budowaniem kultury bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się, jak ta zmiana przebiegała.

Wystawę „Bezpieczeństwo pracy. Historia, która trwa” poświęcono funkcjonowaniu służby bhp na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Ekspozycję podzielono na witryny tematyczne, między innymi w zakresie prowadzenia szkoleń, środków ochrony, plakatów promujących tę tematykę (dziś nazwalibyśmy je elementami marketingu wewnętrznego) oraz innych narzędzi wspomagających bezpieczeństwo pracy.

Wernisaż wystawy odbędzie się 13 października 2023 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego przy ulicy Chrobrego 33. Serdecznie zapraszamy!