Biblioteka Główna

Zawieszenie indeksowania czasopism w bazie Web of Science

Szanowni Państwo!

Firma Clarivate (twórca Web of Science oraz Journal Citation Reports)  zamieściła informację o odbywającym się ponownym procesie oceny jakości czasopism indeksowanych w Web of Science. Rezultatem weryfikacji jest wycofanie niektórych tytułów z bazy Web of Science Core Collection.

Od początku roku ponad 500 czasopism zostało oznaczonych jako mogące nie spełniać kryteriów jakości Clarivate Analytics, a ponad 50 zostało usuniętych z listy Journal Master List (m.in. tytuły wydawane przez wydawnictwa MDPI (komunikat MDPI) i Hindawi (zobacz).
 
Zaprzestanie indeksowania czasopisma w bazie WoS oznacza również brak przyznawanego wskaźnika IF. Jeśli czasopismo nie pojawi się w nowej edycji listy Journal Citation Reports (JCR) 2022 (powinna ukazać czerwiec/lipiec b.r.), wskaźnik IF zostanie usunięty z opisów artykułów z tych czasopism z lat 2022-2023. 

Informacja ze strony MDPI o wykluczonych czasopismach z bazy Web of Science

Wyjaśnienie ze strony Clarivate Analytics

Lista usuniętych czasopism 

Bardzo prosimy o rozważanie wyboru czasopisma do kolejnych publikacji.