Biblioteka Główna

Inauguracja funkcjonowania Bazy Wiedzy UTH

2 lutego 2023 roku w Auli Głównej UTH odbyło się spotkanie inaugurujące funkcjonowanie Bazy Wiedzy UTH działającej w oparciu o oprogramowanie OMEGA-PSIR. W trakcie spotkania przedstawiciele firmy Sages sp. z o.o. – Pan Rafał Rębilas, Pani Magdalena Szorc, Pani Dorota Bazan oraz p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej UTH Beata Siebuła wraz redaktorami Bazy Wiedzy zaprezentowali działanie systemu umożliwiającego kompleksowe zarządzanie informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych i badaniach prowadzonych przez pracowników naszej Uczelni.  Omówione zostały funkcjonalności i cechy oprogramowania, działanie portalu oraz nowy system oceny pracowniczej.

W wydarzeniu, któremu przewodniczył JM Rektor UTH prof. dr hab. Sławomir Bukowski wzięli udział pracownicy Uniwersytetu, w szczególności osoby prowadzące działalność naukowo-badawczą.