Biblioteka Główna

Wystawa Pamięć – tożsamość – dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA

Pamięć – tożsamość – dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA

Pomnik – „Zawsze mówi on jednak o człowieku jako jednostce oraz o ludziach jako społeczności, o czynach i zasługach pojedynczego człowieka i o czynach zbiorowych. Mówi wreszcie o społeczności, i to nie tylko tej, której jest poświęcony, ale również tej, która jest jego fundamentem; pomnik jest zatem «signum temporis», świadczy o wartościach społecznych, politycznych, państwowych, narodowych czy ogólnopolskich, epoki w jakiej powstaje.”

Irena Grzesiuk-Olszewska,

Warszawska rzeźba pomnikowa, Warszawa 2003

W dniach 11 marca 2020 – 31 października 2020 roku w Bibliotece Głównej  Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego (hol I piętro) mieliśmy okazję gościć wystawę poświęconą patronowi naszego Uniwersytetu – Kazimierzowi Pułaskiemu, bohaterowi dwu narodów, polskiemu patriocie i obywatelowi świata, wybitnemu wodzowi konfederacji barskiej i amerykańskiej wojny o niepodległość, dla którego idee wolności, demokracji, praw człowieka miały uniwersalny charakter.

Wystawa powstała w 2019 r. dla upamiętnienia 240 rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego. Niezwykle ciekawa, bogata materiałowo, interaktywna ekspozycja Pamięć – tożsamość – dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA, która dowodzi, jak silnie obecna, wpisana w pejzaż wielu miejsc obu krajów jest pamięć o tym niezwykłym człowieku, została opracowana przez zespół Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Kuratorem ekspozycji jest Dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce – Iwona Stefaniak.

Została sfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do ekspozycji pozyskano wiele materiałów fotograficznych i źródłowych z USA, zyskano wielu partnerów. Prezentuje ona 10 pomników Kazimierza Pułaskiego w Polsce i 31 wybranych pomników z USA. Obok plansz możemy zobaczyć dwie mapy – Polski i USA.

Na mapach zaznaczono miejscowości, w których stanęły pomniki. W Polsce to miejsca związane z biografią Kazimierza Pułaskiego lub te które w specjalny sposób go uhonorowały. W USA Muzeum zidentyfikowało ponad prawie 200 miejsc, w których stoją różnego rodzaju pomniki poświęcone słynnemu Bohaterowi wojny o niepodległość Ameryki, ale także tablice pamiątkowe, miasta, miejscowości i hrabstwa jego imienia. Dzięki legendzie umieszczonej na mapie, możemy te miejsca odnaleźć. W USA najwięcej miejsc pamięci Kazimierza Pułaskiego znajduje się na wschodnim wybrzeżu, na szlaku przemieszczania się Kazimierza Pułaskiego od Bostonu po Savannah w Georgii. Na mapie USA celowo zaznaczono stany i ich symbole, z boku na jednej z tablic można sprawdzić jak nazywa się dany stan i jaki ma swój symbol. To jeden z elementów edukacyjnych wystawy. Na wszystkich planszach zostały pokazane fotografie pomników, ale także opisano miejsce, autora i fundatorów (tam gdzie było to możliwe).

 Pamięć. Tożsamość. Dziedzictwo.

Kazimierz Pułaski herbu Ślepowron (1745-1779)

Relacja z otwarcia wystawy: Echo Dnia Radomskie