Biblioteka Główna

Zagraniczne czasopisma

Advances in Materials Science
Czasopismo prezentujące najnowsze osiągnięcia badawcze, zwłaszcza najmłodszego pokolenia, we wszystkich obszarach nauki o materiałach, inżynierii materiałowej, technologii materiałowych, nanotechnologii.
Directory of Open Access Journals</b
Serwis oferujący dostęp do ponad 8000 pełnotekstowych, naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich - biologia, chemia, fizyka, matematyka, technika, nauki o Ziemi, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka, historia, socjologia, nauki polityczne, psychologia, filozofia, religia, edukacja, zarządzanie i in.
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Elektroniczna Biblioteka Czasopism przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Regensburgu. Udostępnia spisy treści i pełne teksty wybranych artykułów czasopism. Strona w niemieckiej lub angielskiej wersji językowej.
HighWire Press®
Dział Biblioteki Uniwersytetu Stanford. Stanowi największy na świecie zbiór bezpłatnych pełnotekstowych publikacji naukowych. Zawiera ok. 6 500 000 artykułów z ponad 1400 czasopism i książek, w tym 2 100 000 artykułów pełnotekstowych poza subskrypcją.
Hindawi Publishing Corporation
Wydawca umieszcza w otwartym dostępie ponad 500 recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny fizyki, matematyki, nauk inżynieryjnych i biologicznych, indeksowanych w Science Citation Index, Scopus, PubMed, INSPEC, Mathematical Reviews, Chemical Abstracts. Oferuje dostęp do pełnych tekstów wszystkich publikowanych czasopism.
European Mathematical Information Service
Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMS) zawierający pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona i G. Riemanna, oraz czasopism matematycznych wydawanych od 1997 r. do chwili obecnej, materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym.
InTech
Wielodziedzinowa platforma Open Access z zakresu nauki, technologii i medycyny, oferująca dostęp do 7 czasopism recenzowanych oraz ponad 2200 książek.
Materials
Materials recenzowane czasopismo naukowe obejmujące zagadnienia materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej publikowane co pół miesiąca w Internecie przez MDPI.
PROJECT euclid
Platforma ok.60 czasopism naukowych z zakresu matematyki i statystyki, w tym 15 tytułów w wolnym dostępie pełnotekstowym, a 33 w dostępie częściowym.
Science Alert
Serwis oferujący bezpłatnie prawie 150 czasopism pełnotekstowych z kilkunastu dziedzin, m.in. matematyki, fizyki, chemii, inżynierii, informatyki, ochrony środowiska, zarządzania.
Scientific Research
Wydawca czasopism akademickich w otwartym dostępie w dziedzinach nauki, techniki i medycyny. Wydaje również książki naukowe i materiały konferencyjne.
Sciendo(Versita)
Jeden z największych wydawców książek i czasopism naukowych publikujących w modelu open access. Wydaje ponad 350 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy. Obecnie jest częścią grupy wydawniczej De Gruyter.