Biblioteka Główna

Dostęp czasowy do wybranych kolekcji wydawnictwa Brill.

Biblioteka Uniwersytecka informuje, od dnia 26 lutego 2024 roku do 25 marca 2024 roku mamy  dostęp do wybranych kolekcji wydawnictwa Brill.
Zachęcamy do korzystania z wybranych kolekcji wydawnictwa Brill, która stanowi obszerne źródło informacji z zakresu:

Założone w 1683 roku Brill, jest wydawnictwem o bogatej historii i silnym zasięgu międzynarodowym. Siedziba firmy znajduje się w Holandii,a biura w Niemczech, Austrii, USA i Azji. Publikacje Brilla koncentrują się na naukach humanistycznych oraz społecznych, prawie międzynarodowym i wybranych obszarach nauk ścisłych.

Brill publikuje ponad 2000 książek i publikacji rocznie, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Tytuły są często zestawiane w kolekcji e-booków.
Brill publikuje prawie 600 tytułów czasopism – w tym 42 tytuły w pełni otwartego dostępu. Wiele czasopism Brilla jest indeksowanych przez główne serwisy abstrahujące i indeksujące, takie jak Web of Science i Scopus. Wszystkie tomy archiwalne zostały zdigitalizowane i umieszczone w internetowym archiwum Brill Journal Archives. Oprócz programów wydawniczych czasopism i książek Brill oferuje także prace referencyjne i materiały źródłowe, w tym prestiżowe publikacje, takie jak Encyklopedia islamu , Brill’s New Pauly i  kursy zebrane Akademii Haskiej. Zbiory źródeł pierwotnych Brilla obejmują zeskanowane teksty drukowane lub pisane odręcznie, np. przednowoczesne dokumenty archiwalne, rękopisy orientalne, ale także drukowane katalogi sprzedaży dzieł sztuki
i współczesne raporty o prawach człowieka.