Biblioteka Główna

Inauguracja funkcjonowania Bazy Wiedzy-podziękowania

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział we wczorajszym spotkaniu inaugurującym funkcjonowanie Bazy Wiedzy UTH, podczas którego zostało zaprezentowane działanie systemu umożliwiającego kompleksowe zarządzanie informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych i badaniach prowadzonych przez pracowników naszej Uczelni.

Szczególne podziękowania składamy przedstawicielom firmy Sages sp. z o.o., współprowadzącym spotkanie: Panu Rafałowi Rębilasowi, Pani Magdalenie Szorc oraz Pani Dorocie Bazan za przekazanie cennych wskazówek dotyczących funkcjonowania Bazy Wiedzy.

Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę oraz pełne wykorzystanie możliwości jakie daje  system OMEGA-PSIR.