Biblioteka Główna

Nowy system logowania się do konta w katalogu INTEGRO

Drodzy Studenci i Pracownicy,
 

W związku z przeprowadzonymi pracami serwisowymi została dodana możliwość autoryzacji do systemu bibliotecznego z wykorzystaniem Centralnej Usługi Uwierzytelniania UTH Rad. W związku z powyższym, dodany został przycisk „Zaloguj CAS”. W tym przypadku dane do logowania są tożsame z danymi wykorzystywanymi podczas logowania do poczty uczelnianej oraz systemu Wirtualnej Uczelni, tj.: adres e-mail i hasło.