Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Amandy Majchrowskiej-Szewczyk

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr Amandy Majchrowskiej-Szewczyk

pt. „Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wzrost gospodarczy w Chinach”

wykonana pod opieką:

promotor : prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski

promotor pomocniczy : dr Łukasz Zięba

Obrona wyznaczona jest na dzień 29 czerwca 2023 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00