Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Bartłomieja Ulatowskiego

Do Biblioteki Uniwersyteckiej została przekazana z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Radomskiego

rozprawa doktorska mgr inż. Bartłomieja Ulatowskiego

pt. „Analiza dużych zbiorów danych eksploatacyjnych w systemach automatyki kolejowej”

wykonana pod opieką:

promotor : prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Górska

Obrona wyznaczona jest na dzień 15. 11. 2023 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00