Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Dominika Czerwonki

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż. Dominika Czerwonki

pt. „Towaroznawcze aspekty wykorzystania surowców pochodzenia roślinnego do wytwarzania innowacyjnych produktów dezynfekująco-myjących”

wykonana pod opieką:

promotor : prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

promotor pomocniczy : dr hab. inż. Anita Bocho-Janiszewska

Obrona wyznaczona jest na dzień 1 czerwca 2023 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00