Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Mirosława Cezarego Neski

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Mechanicznego UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż. Mirosława Cezarego Neski

pt. „Badanie efektywności dwusekcyjnego, cieczowego wymiennika ciepła, będącego elementem układu konwersji niskotemperaturowego ciepła na energię elektryczną”

wykonana pod opieką:

promotor : prof. dr hab. inż. Tadeusz Andrzej Opara

Obrona wyznaczona jest na dzień 4 lipca 2023 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00