Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Michała Soleckiego

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Mechanicznego UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż. Michała Soleckiego

pt. „Konstrukcja komparatora masy o rozdzielczości 10 ng ze zmodyfikowanym elektromagnetycznym przetwornikiem siły”

wykonana pod opieką:

promotor : dr hab. inż. Tadeusz Szumiata, prof. UTH

Obrona wyznaczona jest na dzień 3 lipca 2023 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00