Biblioteka Główna

Summer Camp Elsevier 17-19 lipca 2023 r.

 

Zapraszamy do udziału w Elsevier Summer Camp, w ramach którego w dniach 17-19 lipca
odbędą się trzy bezpłatne webinaria dotyczące baz Scopus i ScienceDirect:

Pełnotekstowa? Abstraktowa? Dowiedz się, o co chodzi z bazami Scopus i ScienceDirect (w 45 minut)
Kiedy: 17 lipca godzina 10:00
Opis: Szkolenie ma na celu przybliżenie dwóch rozwiązań firmy Elsevier – platformy ScienceDirect oraz Scopus. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się czym różnią się obie bazy, w jakim stopniu są ze sobą powiązane i kiedy korzystać z każdej z nich. Pierwsze kroki z bazami będą także obejmowały założenie konta oraz ustawie – nie zdalnego dostępu. Dodatkowo zostanie szerzej omówiona zawartość baz w tym: kolekcje będące w licencji krajowej, jakość indeksowanych źródeł oraz pilotażowy program, w ramach którego 6 międzynarodowych wydawców za pośrednictwem platformy ScienceDirect udostępnia wybrane tytuły czasopism.
Zarejestruj się/Register

Prosto do celu! Zasoby Scopus i ScienceDirect w wakacyjnej odsłonie (w 45 minut)
Kiedy: 18 lipca godzina 10:00
Opis: W trakcie szkolenia połączone zostaną wakacyjna aura i wyszukiwanie proste w ScienceDirect oraz w Scopusie. Obok informacji koniecznych do rozpoczęcia pracy z wyszukiwarkami, takimi jak korzystanie z operatorów logicznych, ustawianie alertów na wyszukiwania, nowe treści i cytowania uczestnicy mogą spodziewać się nieoczywistych przykładów, które sprawią, że świat nauki będzie widziany przez różowe okulary.
Zarejestruj się/Register

Podróże krętymi ścieżkami… wyszukiwanie zaawansowane w Scopus i ScienceDirect (w 45 minut)
Kiedy: 19 lipca godzina 10:00
Opis: Szkolenie ma zachęcić uczestników do korzystania z zaawansowanych opcji w bazach ScienceDirect i Scopus. Omówione zostaną takie funkcje jak: różnice w wyszukiwaniu w pełnym tekście lub w polu „tytuł, abstrakt, słowa kluczowe”, rzadziej stosowane operatory logiczne i znaki maskujące. Wyszukiwanie zaawansowane będzie punktem wyjścia do zaprezentowania szerszych funkcjonalności obu baz, aby użytkownik mógł lepiej wykorzystać ich potencjał, nie tylko w czasie wakacji.
Zarejestruj się/Register

Program i linki do rejestracji dostępne są również w wakacyjnym rozkładzie jazdy