Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Piotra Szymczaka

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż. Piotra Szymczaka

pt. „Koszty i korzyści inwestycji na drogach wojewódzkich w regionie mazowieckim”

wykonana pod opieką:

promotor dr hab. inż. Anna Mężyk, prof. UTH

promotor pomocniczy dr inż. Paweł R. Kozubek

Obrona wyznaczona jest na dzień 11 maja 2023 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00