Biblioteka Główna

Zaproszenie na inaugurację funkcjonowania Bazy Wiedzy UTH

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na inaugurację funkcjonowania Bazy Wiedzy UTH działającej w oparciu o oprogramowanie OMEGA-PSIR.

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowane działanie systemu, który umożliwia kompleksowe zarządzanie informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych i badaniach prowadzonych przez pracowników naszej Uczelni. Zostaną omówione funkcjonalności i cechy oprogramowania, działanie portalu oraz nowy system oceny pracowniczej.

Wydarzenie poprowadzą przedstawiciele firmy Sages sp. z o.o. – prezes dr inż. Jakub Koperwas, Rafał Rębilas, Dorota Bazan – oraz redaktorzy Bazy Wiedzy z Biblioteki Głównej UTH.

Spotkanie odbędzie się 2 lutego (czwartek) o godz. 1100 w Auli Głównej UTH.

Wydarzenie swoim patronatem objął JM Rektor Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
prof. dr hab. Sławomir Bukowski.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich Pracowników Uniwersytetu, w szczególności osoby prowadzące działalność naukowo-badawczą
oraz koordynatorów dyscyplin.

 

Liczymy na Państwa liczne przybycie i udział w wydarzeniu.

JM Rektor prof. dr hab. Sławomir Bukowski

Prorektor ds. Badań Naukowych dr hab. inż. Wojciech Żurowski

p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej UTH mgr Beata Siebuła