Biblioteka Główna

Tydzień Otwartego Dostępu 2022

Szanowni Państwo!

Zbliża się Tydzień Otwartego Dostępu, coroczne międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest promocja otwartego dostępu do publikacji oraz badań naukowych, pozyskanie nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowanie na temat otwartego dostępu. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 24-30 października pod hasłem „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”. Jest to okazja do podjęcia wspólnych działań i podniesienia świadomości na temat roli otwartej nauki w dążeniu do sprawiedliwości klimatycznej. Koncentrując się na tym haśle przewodnim, chcemy wspierać nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy ruchem klimatycznym a międzynarodową społecznością otwartej nauki. Dzielenie się wiedzą jest prawem człowieka, a walka z kryzysem klimatycznym wymaga szybkiej wymiany wiedzy ponad granicami geograficznymi, gospodarczymi i dziedzinowymi.

Więcej informacji na temat Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu znaleźć można na stronie Uwolnij Naukę.